Historiek

Jawel, onze club bestaat meer dan 100 jaren. Dat impliceert uiteraard dat we al een hele geschiedenis hebben.

In het jaar 1898 is onze club opgericht door Jan Baptist Vermant, in Boom beter gekend als "Den Tisteman". Hij wou in de Boomse wijk Noeveren met zijn harmonica de ellende in de steenbakkerijstreek doorbreken. Zijn lijfspreuk was dan ook: "Weg met de miserie en leve de lol". Den Tisteman verzamelde andere accordeonspelers uit de streek en zo onstond het harmonicaensemble "De accordeons van Noeveren". Op dat moment telde dit ensemble zo'n 30-tal muzikanten.

DE EERSTE WERELDOORLOG

Maar het noodlot sloeg toe: de eerste wereldoorlog. 
Het hele accordeongebeuren werd hierdoor volledig stilgelegd. 
Pas begin 1919 werd beslist om de repetities terug te hervatten. Gelukkig boden zich onmiddellijk 50 leden aan. Het ensemble was na de oorlog dus eigenlijk nog groter geworden. 

Stilaan groeide dit ensemble uit tot een echte accordeonvereniging. En het eerste grote feest was in zicht, want in 1923 bestond "de accordeons van noeveren" immers 25 jaar. In dat jaar veranderde de naam in: "Vereenigde Vrienden Harmonicaisten". Toen werd ook een echt clublied geschreven, dat nu nog steeds bestaat. 

"KONINKLIJK"

Op 24 maart 1928 breekt een heel belangrijke dag aan. De toenmalige voorzitter Frans de Smedt schreef een brief aan de heer gouverneur baron Holvoet te Antwerpen met de vraag of het niet mogelijk was om onze club de titel Koninklijk toe te eigenen. Dit was geen gewone formaliteit, want de koning wilde meer informatie over de geest, het doel, de ouderdom, het aantal (ere)leden en de activiteiten van onze club. Na nog wat briefwisseling werd onze club op 24 maart 1928 gemachtigd om de titel "koninklijk" te voeren. Zo onstond onze huidige clubnaam: "Koninklijke Harmonicaïsten Boom". 

DE TWEEDE WERELDOORLOG

Maar het mocht niet baten, de tweede wereldoorlog brak uit en weer werden de activiteiten gestaakt. Toen de club na de tweede wereldoorlog weer wou starten met haar activiteiten, was dit deze keer geen evidentie. Vele leden hadden een moeilijke periode doorgemaakt. Toch waren de muziekkriebels te groot en de repetities werden hernomen. 25 leden maakten toen deel uit van onze club.

EEN KLEINE CRISIS

1948, Het jaar waarin onze club 50 jaar bestond. Dit werd natuurlijk uitgebreid gevierd door een nog groter teerfeest dan andere jaren gekend was. Spijtig genoeg bleef dit niet duren. Vanaf 1950 slonk het ledenaantal. Oudere muzikanten haakten af en nieuwe jongeren boden zich niet aan. Maar onze club heeft de crisis overleefd. Vooral het doorzettingsvermogen van de harde kern en mond-aan-mondreclame zorgden ervoor dat het ledenaantal opnieuw steeg.

"100 JAAR"

In 1998 was het zover, met een ontvangst op het gemeentehuis te Boom een een heus teerfeest werd ons 100-jarig bestaan gevierd. Het ledenaantal bedroeg toen 60. Ter ere van dit 100-jarig bestaan werd ook een prachtig boek uitgegeven door de bekende auteur Alex Vinck. Dit boek is nog altijd verkrijgbaar in onze club. Voor meer inlichtingen: koninklijke_harmonicaisten_boom@hotmail.com.

EEN NIEUWE LOCATIE

In 2011 verhuizen we andermaal naar een nieuw clublokaal: "Den Atelier". Eveneens te Noeveren, iets verderop gelegen aan café De Koophandel. Tot op vandaag blijft onze club dus trouw aanwezig in Noeveren. Tussen de voormalige steenbakkerijen.

Hier stopt het echter nog niet. Onze club mocht in 2013, 115 kaarsjes uitblazen. en we zijn goed op weg naar 120 en meer...

OPRICHTING VZW

Na het overlijden van onze voorzitter Staf Jacobs werd beslist om een nieuw bestuur samen te stellen. Een algemene ledenvergadering en stemming vond hiervoor plaats op 9 september 2014. 
Het verkozen bestuur heeft als een van zijn eerste taken om een vzw op te richten. Dit om onze vereniging en zijn leden nog beter te beschermen. 
Er werd hard doorgewerkt want al op 7 november 2014 is onze vereniging een vzw en zijn de statuten een feit. De publicatie ervan vind je in het Belgisch Staatsblad. 

ARCHIEF

Gezien het grote verleden van onze club, hebben we in de loop der jaren toch wel wat archiefstukken bijeen verzameld.  We hebben onze gegevens aan Ten Boome ter beschikking gesteld, die een groot aantal belangrijke stukken gearchiveerd en geïnventariseerd hebben.  Wil je meer weten, kijk dan zeker eens op volgende link: 
http://tenboome.be/?page_id=108   (vanaf p. 100)Copyright ©2018 Koninklijke Harmonicaïsten Boom, All Rights Reserved.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand