GDPR

GDPR

Wat is GDPR?

Onze accordeonvereniging 'Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw' wil tegemoet komen aan de nieuwe GDPR-wetgeving en de bescherming (Verordening EU 2016/679) van uw persoonsgegevens zodat uw privacy gerespecteerd wordt.

In onze privacyverklaring willen we op een duidelijke manier informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe omgaan met deze persoonsgegevens. 

Dit betekent dat:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft, kunt u hierover met ons contact opnemen:
Koninklijke Harmonicaïsten Boom vzw 
Rupelweg 6 bus 
2850 Boom
 
klik hier om onze privacyverklaring te lezen.
Copyright ©2018 Koninklijke Harmonicaïsten Boom, All Rights Reserved.
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.

OK, I understand or More Info
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand